Mixtura
 
Mixtura
Formas
Fotos do bote
Aprendices da antigua Bazan -Ano 1959-
Vacio
Vacio
As miñas aficións
Mis enlaces favoritos nuevo
Mixtura
 
Imagen
 
Chalana de media construcción
Esta chalana foi botada no Esteiro(Mugardos) na Primavera do 2005. Este tipo de embarcacións son moi axeitadas para a pesca do choco na Ría de Ferrol
 
O cadro de cuadernas e as correspodentes vistas, horizontal e vertical, estarán dispostas para quen as solicite.
Escríbeme
longueirondabarca@hispavista.com
Otra direccion de Correo: jose.torrente@vodafone.es